ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Στις 26 Απριλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00΄ π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Στοάς του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΑΙ.ΠΟ.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού, Έκθεσης Πεπραγμένων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ετήσια περίοδο 1/1/2014 έως 31/12/2014.

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

3. Απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη των πεπραγμένων και αποφάσεών του έναντι της Εταιρείας κατά την ως άνω περίοδο.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015.