ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΙΠΟΕ

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Στις 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Στοάς του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) η σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας,