Ταυτοτητα

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

 • Η μελέτη και προβολή της ιστορίας, των γραμμάτων, των τεχνών και του λαϊκού πολιτισμού της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας.
 • Η ανάδειξη και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
 • Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών της είναι:
  • Η έκδοση περιοδικών και βιβλίων αναφερόμενων στην ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της Αιτωλίας, της Ακαρνανίας και της Ευρυτανίας.
  • Η οικονομική χορηγία για την έκδοση έργων αναφερόμενων στην ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της Αιτωλίας, της Ακαρνανίας και της Ευρυτανίας.
  • Η δημιουργία βιβλιοθήκης και πινακοθήκης με έργα Αιτωλών, Ακαρνάνων και Ευρυτάνων συγγραφέων και εικαστικών.
  • Η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων πολιτιστικών και επιστημονικών.
  • Η βράβευση φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία προσέφεραν ή προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην ανάδειξη και την προβολή του πολιτισμού ή την προστασία του περιβάλλοντος της Αιτωλίας, της Ακαρνανίας και της Ευρυτανίας.

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Ι. Κοντός
 • Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Κοτίνης
 • Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Β. Καρύτσας
 • Ταμίας: Χαράλαμπος Κουβέλης
 • Έφορος: Χρήστος Κορέλας
 • Μέλος: Λάμπρος Καρατζογιάννης
 • Μέλος: Διονύσιος Μπερερής